» اگر لباس پاره می‌پوشی، کفش‌هاتو واکس بزن!
» مردی برای همه کفش‌های دنیا
» اولین واکسی تلفنی در ایران
(مجله بیدار - آبان 1385)
» روز خوبی داشته باشید! (همشهری محله - 6 خرداد 1386)
» هم‌چنان خواهم ماند (کارآفرینان - فروردین 1388)
»
Ali's Ambition Shines Bright
» با فرچه‌ام ویولون می‌زنم (همشهری محله - 17 مهر 1385)
» مردی که ایده داشت، سرمایه نداشت! (تهران امروز - 21 اردیبهشت 1386)
» دور دنیا با واکسیما
» Ali2000, Tehran Highest-Class Shoeshine Boy
» یک واکسی متفاوت (صنعت کفش - آذر 1386)
» اولین واکسی اینترنتی در ایران
» یک نمونه از خود اشتغالی: "واکسیما" اولین واکسی تلفنی در ایران
» اگر لباس پاره می‌پوشی، کفش هاتو واکس بزن (آیینه زندگی - اردیبهشت 1386)
» با مشهورترین واکسی جهان، علی واکسیما (هفته‌نامه داخلی شهرداری تهران)
» گفتگو با پدیده سه سال گذشته، الو... علی واکسیما؟
» علی 2000 با کلاس‌ترین واکسی تهران (چرم و کفش - شماره 27)
» اینجا کفشتان را موزیکال واکس می‌زنیم!
[صفحه اول - صفحه دوم]
» کفشم واکس می‌خواد دات کام (همشهری خانواده - 27 خرداد 1388) [صفحه اول - صفحه دوم]
» دوست دارم همه واکسی‌ها زندگی قشنگی داشته باشند
» آرزویم زندگی زیبا برای همه واکسی‌های دنیاست! (سایه - 28 دی 1388)
» وقتی باندراس تغییر نقش می‌دهد! (همشهری دوبی - 8 مهر 1385) [صفحه اول - صفحه دوم]
» گفتگو با علی واکسیما، تنها واکسی تلفنی (چرم و کفش - اسفند 1385)
» مسئولان به من یک کارت سوخت بدهند (روزنامه دنیای افتصاد - 18 بهمن 1386)
[صفحه اول - صفحه دوم - صفحه سوم]
» لباس پاره هم می‌پوشی، کفشاتو واکس بزن! (روزنامه جوان - 13 دی 1389)

» عکاس مخفی! (همشهری مسافر - 3 آذر 1387)
» زوم! (روزنامه خراسان)